‘NSI goed voorbereid op gevolgen coronacrisis’

De netto contracthuur van de NSI retailportefeuille is eind februari € 4 mln; 6,7% van de totale jaarlijkse netto contracthuur, zo blijkt uit een donderdag door NSI tussentijds gepubliceerd bericht over de stad van zaken.

Van de totale huurinkomsten in de retailportefeuille vertegenwoordigen supermarkten 23,0%, drogisterijen 2,5% en F&B 11,2%. De MKB-inkomsten zijn 18,3% van de totale retail huurinkomsten. Inkomsten uit flexwerk verhuuractiviteiten bedragen 5,5% van de totale bruto huurinkomsten van NSI.

NSI zegt te begrijpen dat de coronacrisis haar huurders op de een of andere manier zal raken. Het is volgens het bedrijf nog te vroeg om de situatie helemaal te kunnen overzien. Maar als de regeringsmaatregelen onvoldoende zijn, dan zal NSI van geval tot geval de mogelijke verdere ondersteuning van haar huurders beoordelen.

Volgens Bernd Stahli, ceo van NSI, is de onderneming goed voorbereid op de gevolgen van de coronacrisis. “We hebben de afgelopen drie jaar gebruikt om het bedrijf te herstructureren en daarom zijn we goed voorbereid op de onzekere en ongetwijfeld uitdagende periode die voor ons ligt. De panden bevinden zich op de juiste locaties en presteren operationeel goed, de balans is sterk en we hebben een team dat het verschil kan maken.”

NSI presteert tot op gisteren met een EPRA-leegstand van 7% in lijn met het budget. In totaal is reeds circa € 700k (jaarlijkse contracthuur) aan nieuwe huurcontracten ondertekend. Deze starten later in het jaar en zijn dus nog niet verwerkt in de leegstand. Wat betreft financiering en liquiditeit meldt NSI dat begin maart een onherroepelijke koopovereenkomst is getekend voor een kantoorpand in Amsterdam-Sloterdijk van €34 mln. De levering zal naar verwachting voor het kwartaaleinde plaatsvinden. Ook gaat NSI volgende week een nieuwe financiering aan van € 40 mln bij een nieuwe Amerikaanse institutionele investeerder.

De liquiditeitspositie eind maart zal nog beter zijn dan die was aan het eind van 2019. Er is dan ongeveer €280 mln aan liquide middelen en gecommitteerde (niet gebruikte) kredietlijnen beschikbaar. Er zijn geen omvangrijke leningen die aflopen voor 2023.

img
Redacteur
Profiel