‘Havenbedrijf Amsterdam onderschat zorgvuldige voorbereiding voor woningen op Hembrugterrein’

Het Havenbedrijf Amsterdam gaat bij zijn bezwaren tegen woningbouw op het Hembrugterrein voorbij aan de zorgvuldige voorbereiding en onderbouwing van het vastgestelde omgevingsplan.

Wilt u meer lezen? Log dan eerst in rechtbovenin het scherm, of vraag een proeflidmaatschap aan.