Raad van State laat weinig heel van Wet betaalbare huur

De Raad van State uit in zijn advies harde krtiek op de Wet betaalbare huur. Volgens het adviesorgaan is het maar de vraag of de wet zijn doel bereikt, namelijk meer betaalbare huurwoningen realiseren.

‘Een reëel risico is dat het wetsvoorstel leidt tot verkoop van huurwoningen en minder nieuwbouwhuurwoningen,’ aldus de RvS. ‘In dat geval zal het aanbod in de vrije huursector eerder af- dan toenemen’.

Dit geluid is al maanden te horen van eigenaren van huurwoningen en hun belangenorganisaties. Een onderzoek van CBRE van heden kwam tot dezelfde conclusies. De RvS waarschuwt voor een ‘krimpend aanbod van huurwoningen’.

Minister Hugo de Jonge is nog steeds van plan de ontwerpwet voor te leggen aan het parlement en is er ondanks zijn eigen demissionaire status nog steeds mee bezig. Onlangs kwam hij met een piepkleine concessie: voor nieuwbouw die gebouwd wordt na inwerkingtreding van de wet op 1 juli 2024 mag 10% in plaats van 5% meer huur worden gevraagd dan voor bestaande woningen.

De Jonges eerste reactie op het kritische geluid van de RVS was dat het wetsvoorstel moet worden aangepast in die zin dat hij meer 'onderbouwing' moet leveren.