Amersfoortse glazen kolos wisselt van eigenaar

De Franse vermogensbeheerder Corum is eigenaar geworden van het unieke hoofdkantoor van Royal HaskoningDHV in Amersfoort.

Het markante glazen gebouw is in de jaren ’70 ontworpen door architect David Zuiderhoek. Zuiderhoek ging sinds 1945 door het leven als de stadsarchitect van Amersfoort en heeft een belangrijke rol gespeeld bij het ontwerp van meerdere wijken in deze stad. Het glazen kantoor, waarbij ontmoeten en samenwerken al sinds de oplevering centraal staan, is vanaf het begin volledig verhuurd aan Royal Haskoning DHV. Het internationale advies- en ingenieursbureau heeft nog een huurcontract lopen van ruim 7 jaar.

Woningcorporatie Gooi en Omstreken neemt 778 woningen in de plaatsen Muiden en Muiderberg over van woningcorporatie Ymere. De geschatte waarde van deze woonportefeuille ligt rond € 200 mln. Deze transactie werd begeleid door Nieuwstad Orange Global, Wij Verkoop Management en Pels Rijcken. De focus zal na de overname liggen op het behoud van de sociale woningvoorraad. De hoofdreden voor de verkoop is dat Ymere zich meer wil gaan richten op het kerngebied van de regio Groot-Amsterdam.

In de PropertyNL datasheet van week 17 staan onder meer de bovengenoemde transacties. Het wekelijkse overzicht met grotere transacties vermeldt zowel beleggingstransacties als gebruikstransacties van commercieel vastgoed. Dit overzicht wordt ook opgenomen in PropertyNL Magazine.