Woningen in Kwik-Fit garage Maarssen

Een samenwerking tussen Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU), Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en Bakkers Hommen maakt het mogelijk om de voormalige Kwik-Fit garage aan Planetenbaan 9-10 in Maarssen te ontwikkelen in 270 middeldure huurwoningen.

Bakkers Hommen startte eerder al met de herontwikkeling van Planetenbaan 15-16. Beide percelen vormen samen ontwikkelingskwadrant ‘Mars’. Sinds 2017 is het bedrijf actief in het gebied en heeft inmiddels een plan ontwikkeld voor de verkleuring van het gebied van werken naar wonen. Door de verwerving van de Kwik-Fit locatie is een complete gebiedsontwikkeling in Maarssen mogelijk met in totaal 500 woningen.

Er wordt ingezet op een kwalitatief hoogwaardig woonmilieu voor de middel-dure huurmarkt, waarbij fors wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van het buitenterrein, toegankelijkheid en comfort van het gebied. Er komen appartementen met een oppervlakte van 50 tot 78 m², die daarmee voldoen aan de behoefte van een brede groep woningzoekenden georiënteerd op de regio Utrecht.

De herontwikkeling aan de Planetenbaan draagt volgens Bakkers Hommen bij aan een verkleining van het groeiende woningtekort in de regio en helpt de kwaliteit en de leefomgeving in Maarssen te vergroten door verloedering van leegstaande kantoren en bedrijfspanden tegen te gaan. ‘In OMU en SVn treffen wij partners aan die bereid zijn in deze fase van de ontwikkeling in te stappen. Het transformeren van dit soort gebieden vergt veel voorbereiding en risicokapitaal. De drie partijen hebben onafhankelijk van elkaar een assessment gemaakt van de plannen en haalbaarheid en werden gesterkt in deze analyse door de voortvarendheid waarmee de gemeente Stichtse Vecht de transformatie omarmt’, aldus een woordvoerder van Bakkers Hommen.

Transformatie
‘Het project past goed bij de ambities van de provincie Utrecht en de gemeente Stichtse Vecht om de monofunctionele werklocatie Planetenbaan/Het Kwadrant te transformeren naar een gemengde stedelijke wijk, met veel ruimte voor wonen.’ N.V. Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht (OMU) is opgericht als zelfstandige uitvoeringsorganisatie van de provincie om transformatieprojecten aan te jagen. 

‘Door te investeren in het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen en het transformeren van leegstaande kantoren, streeft OMU ernaar dat er zorgvuldig, efficiënt en duurzaam wordt omgegaan met de beschikbare ruimte in de provincie Utrecht’, voegt Frank Hazeleger, directeur OMU toe. ‘Dit zorgt voor een goed investeringsklimaat in de provincie Utrecht.’

‘Met een lening uit de Transformatiefaciliteit kan SVn, juist in de risicovolle voorfase, vaak net dat benodigde duwtje in de goede richting geven’, zegt Nico van Est, fondsmanager bij SVn. ‘SVn werkt met publiek geld in een omgeving waar de markt het alleen niet redt. Dankzij de hulp van OMU en de Transformatiefaciliteit realiseert Bakkers Hommen nu meer woningen op een prachtige plek in Maarssen.’