Woningcorporatie De Alliantie verduurzaamt circa 1000 woningen

De Alliantie zal de komende tijd duizend woningen verduurzamen in en om Amersfoort.

In de regio Amersfoort heeft de Alliantie in de periode tussen januari en juli 2020 al bij ruim 10 projecten het benodigde 70 procent draagvlak behaald.

Om de woningverbetering uit te voeren is het belangrijk dat het merendeel van de bewoners, minimaal 70 procent, ‘ja’ zegt tegen het plan. Dit is wettelijk zo geregeld. Daarom vraagt de Alliantie haar huurders om op de akkoordverklaring in te vullen of zij instemmen met het verbeterplan.

De Alliantie heeft 50.000 woningen in het gebied Amsterdam-Almere-Hilversum-Amersfoort. Na de verbeteringen zal het energieverbruik aanzienlijk kunnen dalen. Hoeveel dat zal zijn, is per project berekend. De uiteindelijke besparing hangt ook af van het gedrag van de bewoner, dus dit verschilt per huishouden.