Wessel de Jonge treedt toe tot NRP-bestuur

Prof. ir. Wessel de Jonge is per 1 juli benoemd tot algemeen bestuurslid van NRP (Nationaal Renovatie Platform).

Hij volgt daarmee Hans de Jonge op, voormalig CEO Brink Groep en emeritus hoogleraar TU Delft.

Wessel de Jonge treedt zowel toe vanuit zijn functie als directeur van WDJArchitecten in Rotterdam als vanuit zijn aanstelling als hoogleraar Heritage & Design aan de Faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

De Jonge is gespecialiseerd in herbestemming en restauratie van gebouwen en heeft een bijzondere expertise op het gebied van 20ste-eeuws erfgoed. Naast een brede ervaring in herbestemming van historische gebouwen als praktiserend architect heeft hij een academische achtergrond op het gebied van erfgoed en ontwerp.

De Jonge wordt binnen het bestuur verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de NRP Academie, een opleiding in samenwerking met de Sectie Heritage & Architecture van de TU Delft voor professionals in de vernieuwing van de bestaande gebouwde omgeving.