WOZ-bureau procedeert tegen gemeente Best

Het in WOZ-zaken gespecialiseerde juridische bureau WOZwet.nl start een juridische procedure tegen de gemeente Best. Volgens het bureau uit Weert behandelen deze en andere gemeenten in ons land WOZ-bezwaren waarbij hulp wordt ingeroepen niet gelijk als bezwaren zonder hulp. 

De WOZ-aanslag ligt binnenkort weer bij miljoenen mensen op de deurmat. In veel gevallen wordt er bezwaar tegen de aanslag gemaakt omdat er een dispuut is over de vaststelling van de waarde van het onderpand: de woning.  

WOZ-verlagenden factoren

Huiseigenaren die het oneens zijn met de hoogte van de WOZ-waarde kunnen hulp inroepen van speciale WOZ-bureaus, zoals WOZwet.nl. Om te bepalen of de WOZ-waarde van een woning mogelijk te hoog is, controleert WOZwet.nl de betrokken woning op 120 WOZ-verlagende factoren en vergelijkt de WOZ-waarden met 30 recent verkochte woningen.
Gemeenten zijn vaak sceptisch over deze praktijk omdat WOZ-bureaus over het algemeen onvoldoende aandacht zouden besteden aan het bezwaar, wat tot extra werk voor de gemeente leidt. Ook vinden gemeenten dat de bureaus hun cliënten onvoldoende informeren over de kosten die gemeenten moeten maken als gevolg van een goedgekeurd bezwaar.

Uitgebreid onderzoek

'Die klachten zijn in ons geval helemaal niet terecht', zo stelt Joas Hollander, die bij WOZwet.nl als jurist voor duizenden particuliere huiseigenaren werkt en talloze WOZ-zaken per jaar behandelt. 'Wij voeren een uitgebreid onderzoek uit bij iedere aanvraag en stellen zorgvuldig het bezwaarschrift op, we geven de gemeente alles op een presenteerblaadje en daarna zijn we bovendien bereid om alles uitgebreid toe te lichten tijdens de hoorzitting.' 

Ten aanzien van de kosten voor de gemeenten stelt Hollander dat de service gratis is voor zijn cliënten en gemeenten alleen hoeven te betalen als de WOZ-waarde niet klopt. 'Als de gemeente de WOZ-waarde herstelt na ons verzoek dan moet de gemeente onze kosten vergoeden. Als het ons niet lukt, dan nemen wij de kosten op ons. Daar zijn we open en eerlijk in.' Het bureau uit Weert slaagde er in 2022 in in voor ruim € 40 miljoen aan WOZ-waarden voor haar cliënten te verlagen.'

Vergoeding WOZ-bureaus

Het bureau ontdekte dat de gemeente Best bezwaren van bureaus anders behandelde dan die van inwoners zelf. Tijdens de beoordeling van WOZwet.nl van de uitspraken op de bezwaarschriften, viel de ongelijke behandeling op. Hierin viel terug te lezen dat de gemeente Best het niet noodzakelijk vindt om te reageren op de standpunten van WOZwet.nl. Volgens de gemeente Best heeft een zienswijze van de gemeente namelijk geen toegevoegde waarde omdat er ‘andere belangen’ aanwezig zouden zijn. De gemeente Best doelt hiermee op de vergoeding die WOZ-bureaus krijgen voor een hoorzitting wanneer een bezwaar goedgekeurd wordt.

Hollander: 'Daarom hebben wij tegen de gemeente Best een rechtszaak aangespannen. Als de beroepszaak gegrond wordt verklaard gaat de proceskostenvergoeding naar wetswinkel Best, wij verdienen er dus niets aan.'