Voorspellingen over energieverbruik in woningen ontrafeld

Energiesimulatiemodellen zijn veelgebruikte hulpmiddelen bij woningverduurzaming, maar hebben één probleem: de voorspellingen die ze voorschotelen kloppen in de praktijk vaak voor geen meter.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 3, 27 maart 2020

Promovendus Paula van den Brom analyseerde werkelijk en theoretisch energiegebruik in meer dan een miljoen woningen en ontwikkelde een kalibratiemethode om de modellen op woningvoorraadniveau te verbeteren.
Van den Brom voerde voor haar promotieonderzoek ‘Energy in dwellings. A comparison between theory and practice’ statische analyses uit met informatie van bijna 1,4 mln woningen. Die maakt verrassend genoeg duidelijk dat gebouw- en omgevingskarakteristieken bijna evenveel bijdragen aan het verschil tussen theoretisch en werkelijk energiegebruik als bewonersgedrag.
Oudere woningen vallen binnen een energielabel relatief vaak in de categorie met het hoogste energieverbruik, ook na renovatie. Kennelijk is het toch moeilijk om woningen met renovatiemaatregelen op nieuwbouwniveau te brengen. De algemene staat van de woning vóór renoveren blijkt ook van invloed op het resultaat, en eenpersoonshuishoudens gebruiken veel minder energie dan gezinnen.
Opvallend is hoe groot de verschillen met de modellen kunnen zijn. Van den Brom: ‘Soms ligt het verbruik wel drie tot vier keer hoger of lager.’ De invloed van de gebruiker is relatief groter bij energie-efficiënte woningen dan bij energie-inefficiënte woningen.

Algoritme
Hoe kun je al die verschillende parameters gebruiken bij energieadvies voor tien- of honderdduizenden woningen? ‘Dat kan door de werkelijke energiegebruiksdata met behulp van een algoritme op een slimme manier aan elkaar te relateren’, legt Van den Brom uit. ‘Dat maakt het mogelijk bestaande theoretische modellen op gebouwvoorraadniveau te kalibreren.’
Toen ze de proef op de som nam, bleek het gemiddelde verschil tussen werkelijk en theoretisch energiegebruik in de modellen bijna geheel verdwenen. Vervolgonderzoek moet ervoor zorgen dat beleidsmakers en besluitnemers de verbeterde modellen straks in de praktijk van energierenovaties en subsidiebeleid kunnen gebruiken.

www.tudelft.nl