Vastgoedpartijen en retailers bereiken Steunakkoord

Belanghebbenden in het vastgoed en de retail hebben vrijdag overeenstemming bereikt over maatregelen die de economische pijn evenwichtig verdelen.

Belangrijk in het Steunakkoord is dat er huuropschorting komt voor drie maanden voor retailers die minstens een kwart omzetdaling zien vanaf 1 april. Hoe groot die huuropschorting is hangt van allerlei factoren, zoals draagkracht, eigendomsstructuur met eventueel buitenlands eigendom zoals in het geval van een internationale retailer. Maatwerk is hierbij belangrijk.

Deelnemers aan het overleg, ingegeven door de gevolgen van de coronacrisis, waren onder meer de IVBN, INretail, Vastgoed Belang, Detailhandel Nederland, het ministerie van EZK, de NVB en VGO.

Het akkoord legt veel nadruk op het aantonen van het omzetverlies en de controleerbaarheid ervan. Bij het bepalen van omzetverlies geldt de offline omzet. Online omzet en het belang daarvan is onderdeel van maatwerk.

De retailer wordt ook geacht zich constructief op te stellen bij het bespreken van eventuele steun en tegemoetkomingen.

Huuruitzettingen worden tot nader opgeschort voor retailers die zich verbinden aan dit akkoord.

Op basis van een oproep die al op 24 maart is gedaan, zal voortdurend een bodem voor maatoplossingen voor retailers, verhuurders op diverse locaties worden gezocht.  

Retailers leveren maximale inspanning om weer open te gaan en omzet te genereren zodra de richtlijnen van de overheid dat weer toelaten.

Retailers zien af van eenzijdige betalingsregelingen en committeren zich aan huurbetalingen voor zover binnen hun mogelijkheden, en in goed overleg met verhuurder.