Vastgoed Belang en IVBN: ‘Geen algemene afspraak met winkeliers over kwijtschelding huur’

Retailers, verhuurders en brancheverenigingen hebben in het Steunakkoord geen algemene maatregel afgesproken over kwijtschelding of uitstel van huurbetaling.

Het uitgangspunt blijft maatwerk, zo laten Vastgoed Belang en de vereniging van institutionele beleggers IVBN weten. Volgens beide organisaties heeft winkelkoepel Detailhandel Nederland eerder deze week ten onrechte de indruk gewekt dat er in het Steunakkoord generieke afspraken zijn gemaakt over kwijtschelding van de huur.

Laurens van de Noord, directeur van Vastgoed Belang, spreekt over een valse start. “Wij hebben niets afgesproken over kwijtschelding van de huur. Dat kunnen wij als branchevereniging helemaal niet.” Ook IVBN benadrukt het belang van maatwerk. “Als retailers zich niet constructief opstellen bij het maken van afspraken of menen automatisch een beroep te kunnen doen op een algemene regeling, dan zal het maken van constructieve afspraken niet kunnen slagen”, aldus IVBN-directeur Frank van Blokland. Partijen die nog geen afspraken hebben gemaakt, worden opgeroepen dat alsnog te doen.

img
Redacteur
Profiel