Tot 40% woningen bijplussen in bestaande buurten de Alliantie

In het verzorgingsgebied van de grote woningcorporatie de Alliantie kan door verdichting tot 40% aan woningen worden bijgeplust. Dit blijkt uit de stadsscan die KAW architecten in opdracht van de de Alliantie Ontwikkeling heeft uitgevoerd. 

Eind 2020 kwam KAW met haar spraakmakende onderzoek ‘Ruimte zat in de stad’. Voor 1800 Nederlandse woonbuurten uit de jaren ’50, ’60 en ’70 becijferde KAW Architecten hoeveel woningen je eraan zou kunnen toevoegen. De uitkomst: gedurende tien jaar ongeveer 60.000 woningen per jaar. Deze buurten hebben nu 1,8 mln woningen, waarvan ongeveer 40% corporatiewoningen.

'Na ons onderzoek hebben wij van veel corporaties en gemeenten de vraag gekregen om voor hen inzichtelijk te maken welke verdichtingsmogelijkheden er binnen hun eigen vastgoed zijn', vertelt Mathieu Kastelijn, directielid bij KAW. 'Hiervoor hebben wij de ‘Stadsscan’ ontwikkeld waarbij wij met ontwerpend onderzoek de verdichtingsmogelijkheden opsporen en verbinden aan de kansen en opgaven in buurt. Hierdoor is het mogelijk om op een stedelijke schaal een strategie te vormen voor een buurtgerichte aanpak. Dus geen losse flodders maar een samenhangende visie.'

Portefeuillestrategie

Voor de Stadsscan combineert KAW ontwerpend onderzoek met analyses van big data. Eerst bepaalt KAW de werkelijke behoefte. Vervolgend kan er een portefeuillestrategie worden opgesteld. Tot slot doet KAW een onderzoek naar de verdichtingspotentie wat leidt tot een plan van aanpak. Daarbij worden verschillende mogelijkheden voor verdichting onderscheiden: aanpak van bestaande woningen (splitsing), chirurgische ingrepen (optoppen/opkoppen), herstructurering en een beter gebruik van wijkranden. 

De  meest recente Stadsscan werd in opdracht van de Alliantie Ontwikkeling, zusterbedrijf van de gelijknamige corporatie, uitgevoerd. 55.000 woningen gelegen in meer dan 300 buurten in de regio’s Amsterdam, Almere, Amersfoort en Gooi en Vechtstreek werden gescand op kansen. 'Het heeft tot verrassende en nieuwe inzichten geleid waarmee De Alliantie de komende jaren concreet kan gaan werken aan hun doelstelling om meer betaalbaar wonen mogelijk te maken en gelijktijdig te werken aan buurtverbetering', aldus Kastelijn.

52 kansrijke buurten

Uit het onderzoek is gebleken dat van alle buurten waar de Alliantie bezit heeft er 52 buurten zeer kansrijk zijn om woningen toe te voegen en te werken en buurtverbetering. In die buurten kunnen ze gemiddeld maximaal 40% toevoegen tenopzichte van hun huidige bezit. Kastelijn: 'We maken daarbij onderscheid in vier verschillende aanpakken. Omdat het ontwerpend onderzoek is, zijn de uitkomsten ruimtelijk gezien ook mogelijk. Corporaties kijken eigenlijk zelden met die bril naar hun vastgoed en het geeft dus verrassende inzichten in de mogelijkheden.'