Thuiswerken zorgt vooral voor minder files

De coronapandemie en de maatregelen in dat kader hebben ertoe geleid dat Nederland de afgelopen anderhalf jaar meer ervaring heeft opgedaan met thuiswerken.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 10, 22 oktober 2021

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft gekeken hoe, en in hoeverre, het thuiswerken gaat veranderen en welke gevolgen dat naar verwachting heeft voor de kantorenmarkt, de woningmarkt en het mobiliteitssysteem.

Meer thuiswerken of hybride werken heeft naar verwachting het grootste effect op de mobiliteit. Het aantal verplaatsingen in de spits daalt wanneer mensen niet naar hun werk reizen. Deze mensen blijken weliswaar meer verplaatsingen te maken voor overige motieven, zoals winkelen, visite en toeren, maar deze zijn vooral buiten de spits. Dat scheelt files.

Het effect op de woningmarkt van meer thuiswerken lijkt vooralsnog beperkt. In de Randstad en de steden vestigen zich, netto (vestiging minus vertrek) en in relatieve zin, minder mensen uit de rest van Nederland dan in de periferie en de landelijke gemeenten. Deze ontwikkeling lijkt eerder te kunnen worden toegeschreven aan de langjarige hoogspanning op de stedelijke woningmarkten dan aan veranderende woonvoorkeuren onder invloed van het thuiswerken.

Ook lijkt thuiswerken vooralsnog een beperkt effect te hebben op de kantorenmarkt. De grootste veranderingen gaan zich naar verwachting voordoen in het gebruik van het kantoor: met name meer (online)overlegruimten en minder (open) werkplekken.

Het rapport Thuiswerken en de gevolgen voor wonen, werken en mobiliteit is te downloaden op www.pbl.nl