Terrein Koning Willem II Kazerne in Tilburg herontwikkeld tot 275 woningen

Gemeente Tilburg en Consortium Stappegoor tekenen de ontwikkelovereenkomst voor de herontwikkeling van de Koning Willem II Kazerne.

Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, en BPD Gebiedsontwikkeling tekenen gezamenlijk onder de naam Consortium Stappegoor.

De huidige kazerne, een ensemble van gebouwen uit 1939 van architect A.G. Boost, wordt de komende jaren herontwikkeld tot een bijzonder woongebied met in totaal circa 275 huur- en koopwoningen. Daarnaast realiseert de gemeente Tilburg een basisschool en een buitenschoolse opvang in één van de reeds bestaande gebouwen bij het kazernecomplex.

Met oog voor het verleden is met stedenbouwkundig bureau Karres en Brands een plan gemaakt voor de toekomst. De oude kern van de kazerne, het karakteristieke hoofdgebouw en enkele van de achterliggende legeringsgebouwen, blijven grotendeels gehandhaafd.

Een groene leefomgeving is belangrijk: groen draagt niet alleen bij aan het welzijn en geluk van haar bewoners en gebruikers maar draagt ook bij aan de biodiversiteit en klimaatbestendigheid in het plan. Door een mix van groene daken, natuur-inclusieve gevels en gevarieerde beplanting met waterberging, worden regenbuien op duurzame wijze opgevangen en wordt er een hogere mate van biodiversiteit bereikt.

Naar verwachting wordt een gedeelte van het complex dit jaar nog gesloopt en wordt het terrein begin 2021 overgedragen aan het Consortium. Een nieuw bestemmingsplan wordt komende maanden voorbereid waarna de planontwikkeling wordt opgepakt.

Eerder ontwikkelde Consortium Stappegoor de nieuwbouwprojecten Zuiderpark en Willemsbuiten in Stappegoor. Nu is de herontwikkeling van de Koning Willem II Kazerne aan de beurt.