Syntrus Achmea haalt in 2019 op woningportefeuilles rendement van 14,8%

Syntrus Achmea Real Estate & Finance heeft vorig jaar op de woningportefeuilles een rendement van 14,8% gehaald.

Bij zorgvastgoed bedroeg het rendement 13,1% en bij kantoren leidden vooral hogere waarderingen tot een rendement van 14,5%. In de retail-sector is sprake van een negatieve trend. Ondanks de hoge bezettingsgraad was door afwaarderingen sprake van een negatief totaalrendement van -2,7%. Syntrus Achmea kocht vorig jaar ruim 2.000 woningen namens zijn opdrachtgevers, voor het overgrote deel in het middensegment. In totaal verwierf Syntrus Achmea in 2019 voor ruim 650 mln aan nieuw en bestaand vastgoed in Nederland en Duitsland.

Vanwege de coronacrisis en de nieuwe anderhalvemetersamenleving houdt Syntrus Achmea voor dit jaar rekening met lagere rendementen dan vorig jaar. “Hoeveel lager is op dit moment nog moeilijk te voorspellen, maar dát er een corona-effect gaat optreden is wel duidelijk”, zegt directievoorzitter Arthur van der Wal. “Na jaren van dubbelcijferige resultaten is een minder rendement ook niet zo gek. Dat hoort bij een normale cyclus in de markt.”

Volgens hem blijven veel onderliggende fundamenten in de vastgoedmarkt goed. “Er is nog steeds een groot tekort aan betaalbare en duurzame woningen, met name in de Randstad. Dat blijft een segment waar Nederlandse institutionele beleggers, met oog voor de lange termijn, graag in willen beleggen. Voor zorgvastgoed geldt hetzelfde. De maatschappelijke opgave in dit segment en de interesse van beleggers blijven ondanks de crisis overeind.”

img
Redacteur
Profiel