Synchroon en Focus maken gemengde wijk in Plaspoelpolder

Synchroon en Focus Real Estate hebben het Volmerblok van 3,4 ha verworven in de Plaspoelpolder in Rijswijk om daar in de toekomst een gemengd werk–woongebied te realiseren.

Functiemenging sluit aan bij de visie van de gemeente Rijswijk om daarmee zowel station Rijswijk als de economische en ruimtelijke structuur van de Plaspoelpolder te versterken. De Plaspoelpolder wordt nu monofunctioneel gebruikt, voornamelijk overdag. Naast het creëren van werkvoorzieningen voor onder andere kleinschalige maakindustrie, is er in de nabije toekomst ruimte voor andere functies, zoals meer horeca, hoogwaardig wonen en andere bijbehorende voorzieningen. Door deze mix aan functies ontstaat meer levendigheid in het gebied gedurende de hele dag, wordt de identiteit van het gebied versterkt en ontstaat er een meer dynamische omgeving. Dit alles komt ten goede aan het vestigingsklimaat van de Plaspoelpolder.

De toekomstig mogelijke ontwikkeling van het Volmerblok sluit goed aan bij de naastgelegen transformatie van At the Park door Kadans Science Partner. Deze voormalige Shell-locatie, het Kesslerpark, transformeert op termijn naar een campus waar werken, ontmoeten, ontwikkeling en wonen samenkomen en met elkaar in verbinding staan.

Het Volmerblok beslaat 3,4 hectare en bevindt zich op loopafstand van station Rijswijk en winkelcentrum De Bogaard en op fietsafstand van het oude historische centrum van Rijswijk. Verder zijn zowel met de fiets als het openbaar vervoer ook de historische stadscentra van Den Haag Centrum en Delft binnen 15 minuten te bereiken.

Totdat Synchroon, een dochteronderneming van TBI Holdings, en Focus overgaan tot nadere planuitwerking en vervolgens realisatie, behoudt het gebied zijn huidige activiteiten en worden de bedrijfsgebouwen verhuurd aan diverse gebruikers.

De gemeente Rijswijk benadrukt dat in deze ontwikkeling het behoud van bedrijvigheid en daarmee samenhangende werkgelegenheid een belangrijke voorwaarde en ook uitgangspunt is.

De partnerselectie namens Synchroon, en de financiële structurering van de joint venture tussen Synchroon en Focus, is tot stand gebracht door Fakton Capital. Habraken-Rutten en Weebers Vastgoed Advocaten hebben zorggedragen voor de juridische ondersteuning. De ontwerpers van het gebied zijn Office Winhov en Delva Landscape Architecture Urbanism.