Stedenbouwkundig raamwerk voor vliegveld Valkenburg vastgesteld

Het college van B&W van de gemeente Katwijk heeft het stedenbouwkundig raamwerk vastgesteld voor de vijfde, nieuwe kern binnen haar gemeente, op voormalig vliegkamp Valkenburg.

De besluitvorming in de gemeenteraad volgt in september. Het stedenbouwkundig raamwerk is de eerste belangrijke stap na de ondertekening van de bestuurlijke afspraak op 5 maart door de gemeenten Katwijk en Wassenaar, de provincie Zuid-Holland en het Rijksvastgoedbedrijf, grondeigenaar van het oud-vliegkamp. Een deel van dit gebied is in eigendom van gebiedsontwikkelaar BPD, waarmee de plannen zijn afgestemd. 

Het Rijksvastgoedbedrijf gaf KCAP opdracht om een ontwerp te maken voor het stedenbouwkundig raamwerk voor het noordelijk deel van locatie Valkenburg. Dit loopt vanaf het hangaargebied tot aan de N206. Hier komen 3000 tot 3500 woningen en het centrum van het nieuwe dorp. 

Het plan is gemaakt met veel aandacht voor het rijke verleden van het gebied. Dit is onder andere terug te zien in een bevaarbaar krekenlandschap. Daarnaast vormen de voormalige landingsbanen een verbindend assenkruis dat het dorp verbindt met het omliggende landschap. De korte landingsbaan verbindt de kust en de polder en de lange landingsbaan de Oude Rijn met het open landschap richting Wassenaar. Het assenkruis van de landingsbanen zal ook dienen als centrum van het gebied. Karakteristieke plekken in het gebied zoals de verkeerstoren en het VIP-gebouw, worden belangrijke oriëntatiepunten. 

Aan de korte landingsbaan en op de kruising van de banen is ruimte voor winkels, scholen, horeca, zorginstellingen en een kerk. De voorzieningen komen daar waar de meeste mensen komen wonen, nabij de haltes van hoogwaardig openbaar vervoer. Het totaal aantal van 5600 woningen zal gefaseerd, in een periode van 10 tot 15 jaar, gebouwd worden.

Het stedenbouwkundig raamwerk biedt de basis voor het bestemmingsplan. De planning is erop gericht om het bestemmingsplan in de eerste helft van 2021 vast te stellen. Daarna start het Rijksvastgoedbedrijf met de verkoop van grond. Het stedenbouwkundig raamwerk en het profielenboek zijn hier te vinden.