Startschot voor bouw 102 appartementen en woningen in Venray

LPM Development B.V. en de gemeente Venray hebben een overeenkomst getekend voor de realisatie van 69 koopappartementen, 9 levensloopbestendige woningen en 24 zorgappartementen op de voormalige schoollocatie Den Hoebert in Venray.

Met de ondertekening van de anterieure overeenkomst ligt ook het te wijzigen bestemmingsplan ter visie. De herontwikkeling is voor de gemeente Venray een stap voorwaarts in de ambitie om de komende 10 jaar 1500 woningen te bouwen. LPM Development B.V. verwacht dat de bouw eind 2023 start.