Six Advocaten versterkt zich met Fleur Onrust

Fleur Onrust heeft zich als partner omgevingsrecht aangesloten bij Six advocaten. Voorheen was ze als partner en oprichter verbonden aan Envir Advocaten.

Onrust is gespecialiseerd in het omgevingsrecht met een focus op het natuurbeschermingsrecht. Zij begeleidt overheden en initiatiefnemers bij complexe omgevingsrechtelijke ruimtelijke projecten en projecten met complexe aspecten van stikstof of beschermde soorten.

Fleur Onrust is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Overijssel op het gebied van omgevingsrecht. Verder is zij is auteur van het boek ‘Handboek natuurbeschermingsrecht’ en schrijft  mee aan een nieuwe uitgave van het boek Natuurbeschermingsrecht onder de Omgevingswet, onder redactie van prof. Ch. Backes e.a.