Schipper Bosch gaat Zwitsal-terrein Apeldoorn ontwikkelen

De gemeente Apeldoorn heeft Schipper Bosch gekozen als partner om het Zwitsal-terrein te ontwikkelen.

De gemeente Apeldoorn wil de industriële locatie Zwitsal transformeren tot een plek waar wonen, werken, maken en beleven samenkomen. Voor deze jarenlange gebiedsontwikkeling heeft de gemeente nu een betrouwbare samenwerkingspartner gevonden.

Bart Schoonderbeek, directeur en eigenaar van Schipper Bosch: ‘Wat ons betreft worden de cultuurhistorische waarden en toekomstbestendigheid leidend in de plannen. Ook vinden we de dialoog met de omgeving van groot belang. We gaan binnenkort de vele bestaande ambities en initiatieven die er voor Zwitsal zijn bij elkaar brengen.’

Creatieve broedplaats

De gemeente Apeldoorn kocht begin 2013 het voormalige Zwitsal-terrein. De locatie van ongeveer 10 hectare langs het Kanaal in Apeldoorn stond leeg na het vertrek van MSD, een hightech productiebedrijf van grondstoffen. De gemeente kocht de grond met opstallen destijds aan met het idee er een woonlocatie van te maken. Door het economisch tij, de afnemende demografische groei en beperkingen in het landelijk woningbouwbeleid werd deze visie bijgesteld. De locatie ontpopte zich ondertussen tot een creatieve broedplaats. Dat alles leidde tot de keuze een samenwerkingspartner te zoeken voor de ontwikkeling van het Zwitsal-terrein. Na een uitgebreide partnerselectie is dat Schipper Bosch geworden.