Savills: opnamevolume Amsterdamse kantorenmarkt daalt Q1 2024 met 58%

De Amsterdamse kantorenmarkt beleefde in het eerste kwartaal van 2024 een daling van het opnamevolume met 58% ten opzichte van dat kwartaal een jaar eerder, zo meldt Savills in een kwartaalrapport over de ontwikkeling van de Amsterdamse kantorenmarkt.

Savills ziet wel lichte tekenen van herstel. Het aantal nieuwe zoekopdrachten steeg met 95% jaar-op-jaar, wat wijst op een terugkeer naar de normale vraag. Hoewel het volume van de nieuwe zoekopdrachten slechts iets hoger ligt dan het vijfjarige gemiddelde over het eerste kwartaal, duidt dit volgens hen toch op een positieve trend. Verhuizing is een belangrijke drijvende kracht in de huidige markt; wel ligt daarbij de focus op kleiner in plaats van groter. Met name financiële instellingen, advocatenkantoren en mediabedrijven zijn actief op zoek naar kantoorruimte. En de herhuisvestingsmogelijkheden zijn onverminderd beperkt, aldus Savills. Amsterdam kent weliswaar een leegstand van 7,5%, maar op sleutellocaties als Amsterdam Zuidas en de binnenstad is het aanbod onverminderd schaars.

Wel valt voor de komende jaren een toename van het aanbod te verwachten. De totale pijplijn voor de periode 2024-2027 bedraagt ongeveer 540.000 m2; voor twee derde betreft het renovaties van met name kantoren met een bouwjaar van voor 1990. Het doel van deze renovaties is om de waarde op lange termijn te vergroten door verbetering van de energie-efficiëntie en het optimalieren van plattegronden voor moderne manieren van werken.

Ook signaleert Savills scheefheid op de verkoopmarkt: er zijn aanzienlijk meer verkopers dan kopers. De kopersgroep blijft kleiner dan normaal, institutioneel kapitaal blijft zeer voorzichtig. Het spel wordt met name bepaald door lokale investeerders en family offices voor objecten onder de grens van € 30 mln. Het transactievolume bedroeg in de eerste drie maanden van dit jaar ongeveer € 38 mln, een stijging op jaarbasis van 125%. Maar dit is ruim onder het 10-jaars gemiddelde van € 250 mln.   

img
Redacteur
Profiel