Rli: ‘Leg wettelijk vast hoeveel sociale huurwoningen er moeten komen’

De Raad voor de leefomgeving (Rli) adviseert minister Hugo de Jonge om wettelijk vast te leggen hoeveel betaalbare en sociale huurwoningen er moeten worden ontwikkeld.

Dat zegt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in het advies ‘Onderdak bieden: sturen op prestaties van woningcorporaties’ vandaag is gepubliceerd.

De minister wil dat er tot 2030 600.000 woningen worden bijgebouwd – koopwoningen, sociale huurwoningen en middenhuurwoningen (met een huur tot 1.000 euro). Daarnaast wil de minister een norm vaststellen van 30 procent sociale huur per gemeente. Sommige grote steden die daar al boven zitten, zouden rustig achterover kunen leunen, hoort men in de markt. Het percentage sociale huurwoningen varieert namelijk sterk per gemeente.

Vandaar de roep om dwingender maatregelen die gemeenten ertoe brengen meer bouwgrond vrij te geven tegen gangbare prijzen. Vraag bij dit alles is of de overheid een wettelijk kader heeft om dergelijke ingrijpende veranderingen door te voeren. De voorzitter van de adviescommissie die het rapport opstelde, Niels Koeman, denkt van wel. ‘Ik heb er geen twijfel over of dat juridisch haalbaar is’, zegt Koeman, autoriteit op het gebied van milieurecht en ruimtelijke ordeningsrecht, in NRC.