Retailpartijen komen huurverlaging en -uitstel overeen

Retailers, verhuurders van retailvastgoed en brancheverenigingen hebben dinsdagavond het ‘Steunakkoord voor en door de Nederlandse Retailsector’ afgerond en zijn onder meer huurverlaging en -uitstel overeengekomen.

‘Er ligt met deze overeenkomst een goede basis om vooruit te kijken’, aldus betrokken partijen. Met steun van de grote banken en het ministerie van Economische Zaken is op 10 april jl. overeenstemming bereikt over een pakket aan maatregelen om gezamenlijk het hoofd te bieden aan de impact van de coronacrisis op de Nederlandse retailsector. Deze laatste stap – Vervolg Steunakkoord voor de Retailsector – legt vast wat is overeengekomen en roept partijen die nog geen afspraken hebben gemaakt op om dit alsnog te doen.

Huurders en verhuurders hebben de afgelopen twee maanden constructief en intensief overleg gevoerd. Zij hebben afspraken gemaakt over gedeeltelijke opschorting van huren voor de maanden april, mei en juni 2020 in lijn met het Steunakkoord. Bij het maken van de afspraken is veelal in de basis uitgegaan van de volgende opzet: Voor de maanden april en mei 50% van de huur kwijtgescholden en voor de maand juni 50% doorgeschoven naar volgend jaar. Dit blijft echter maatwerk tussen verhuurder en huurder en kan daarom niet als algemene regel gelden voor alle partijen. Vaak zijn er ook aanvullende/alternatieve (maatwerk)afspraken gemaakt tussen huurder en verhuurder.

De gevolgen van Covid-19 duren langer dan initieel gedacht en kunnen nog onvoldoende worden overzien. De stakeholders blijven de ontwikkelingen in gezamenlijkheid dan ook op de voet volgen. Om de leefbaarheid van binnensteden en centrumgebieden en de unieke fijnmazige winkelstructuur van Nederland te beschermen, wordt door alle stakeholders een dringende oproep gedaan om in constructief overleg dit onderwerp alle mogelijke (politieke) aandacht te geven.