Rabobank: Economie in recessie, steunmaatregelen helpen herstel in Q2 2020

Ervan uitgaande dat de virusuitbraak in het tweede kwartaal wordt bezworen, verwachten economen van de Rabobank dat de Nederlandse economie dit jaar daarom met 0,2% krimpt.

Behalve een zware wissel op de gezondheidszorg trekt de coronacrisis ook diepe sporen in de Nederlandse economie. Door de maatregelen die wereldwijd zijn getroffen om deze gezondheidscrisis het hoofd te bieden, vallen de huishoudbestedingen en de productie van bedrijven in Nederland tijdelijk fors terug. Dat raakt niet alleen de winstgevendheid van ondernemers, maar zet ook de werkgelegenheid en daarmee de inkomens van Nederlanders onder druk. De crisis raakt bijna alle sectoren, maar de grootste klappen vallen in de bouw, de landbouw, de horeca en de vervoersector.

De overheid heeft een omvangrijk pakket steunmaatregelen aangekondigd om de economische pijn van de coronacrisis te verzachten, met onder meer verruiming van de werktijdverkorting, inkomenssteun voor zzp’ers en garantstellingen voor bedrijfsleningen. Ook (centrale) banken hebben regelingen getroffen om zo veel mogelijk te voorkomen dat liquiditeit aan bedrijven opdroogt.

Rabobank-econoom Carlijn Prins: ‘Deze ingrepen zijn cruciaal om huishoudinkomens op peil te houden en om te voorkomen dat bedrijven omvallen die in normale tijden gezond en concurrerend zijn. Bedrijven en huishoudens kunnen dan weer de draad oppakken zodra de coronacrisis voorbij is.’

In de berekeningen van de Rabobank is aangenomen dat de virusuitbraak in het tweede kwartaal van 2020 onder controle is, en dat de steunmaatregelen de financiële schade zodanig beperken dat halverwege 2020 weer economisch herstel kan optreden.