Parteon realiseert 88 woningen in Krommenie

Aan het Blok in Krommenie realiseert Parteon 88 duurzame en comfortabele woningen.

De huidige woningen worden vanwege de slechte technische staat gesloopt en maken plaats voor energiezuinige nieuwbouw.

De nieuwbouwwoningen krijgen geen gasaansluiting en zijn volledig elektrisch. Het plan bestaat grotendeels uit nul-op-de-meter-woningen of energieneutrale woningen. De drie- en vierkamerwoningen variëren in gebruiksoppervlak tussen de 78 en 87 m² en krijgen plaatselijke gevelaccenten en dakkapellen.

Bureau KVDK Architecten heeft een ontwerp voor de nieuwbouwwoningen gemaakt dat naadloos aansluit op de omgeving. Hiermee is rekening gehouden met de cultuurhistorische waarde van de oude woningen en past de nieuwbouw binnen het beeldkwaliteitsplan dat de gemeente Zaanstad heeft opgesteld. Aannemersbedrijf Bébouw Midreth zal het plan voor Parteon gaan realiseren.

De sloop van de huidige woningen is inmiddels van start gegaan. Parteon verwacht het tweede kwartaal van 2021 te starten met de bouw van de eerste 34 woningen. De overige 54 woningen worden in een tweede fase gebouwd.

De Zaanstreek kent een toenemende vraag naar sociale huurwoningen. Woningen voor starters, gezinnen en senioren en voor mensen die een zorgvraag hebben. Daarom zet corporatie Parteon de komende jaren in op nieuwbouw van sociale huurwoningen. In 2020 start Parteon, verdeeld over verschillende locaties, met de bouw van 165 woningen. Ook realiseert Parteon al een paar jaar een grote kwaliteitsslag in de sociale woningvoorraad, mede door noodzakelijk funderingsherstel. Daarnaast maakt de corporatie vaart met het verduurzamen van woningen, in nieuwbouw en bestaand bezit. Uitgangspunt is altijd dat woonlasten betaalbaar blijven voor huurders.