Overheid is zeer sturend in de woningmarkt

Mark Nieuwenbroek werkt als manager Investor Relations bij Amvest. Voor zijn afstudeerscriptie van de MSRE-opleiding onderzocht hij de schaarste aan huurwoningen in de vrije sector.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 7, 17 juli 2020

Als belegger levert Amvest een bijdrage aan het oplossen van de woningschaarste, bijvoorbeeld binnen het akkoord dat de IVBN onlangs sloot met de gemeente Amsterdam. Nieuwenbroek: ‘Schaarste kun je alleen oplossen als je weet wat er precies wordt gevraagd. In mijn scriptie heb ik alle vraag- en aanbodstromen voor de vrijehuursector in kaart gebracht. Tot nu toe werd de politieke discussie vooral gevoerd op buikgevoel, de kwantificering bleef onderbelicht. Ik ben uitgekomen op een groei van het tekort van huurwoningen in de vrije sector van 4000 naar 12.000 woningen in 2015–2018.’

In 2015 was er al een tekort bij een stijgende vraag en groeiend aanbod, maar de vraag steeg duidelijk harder dan het aanbod. ‘Dat het tekort oploopt, was daardoor geen verrassing. Wat me wel verbaasde was de sterke groei van het aanbod van huurwoningen in de vrije sector sinds de start van dit segment: van 80.000 in 1994 tot 542.000 in 2018. Dat is zevenmaal zoveel!’

In de woningmarkt is de rol van de overheid zeer sturend. ‘De maatschappij verandert, mensen zoeken steeds meer flexibiliteit. Tegelijkertijd is kopen voor veel mensen lastiger geworden door allerhande overheidsmaatregelen. Ook gaat de inkomensgrens voor sociale huurwoningen omhoog. Het tekort zal daardoor eerder toe- dan afnemen.’

In politieke discussies worden alle beleggers over één kam geschoren, terwijl institutionele beleggers ook belang hebben bij de betaalbaarheid van hun woningen, zegt Nieuwenbroek. ‘Zij zitten niet te wachten op mutaties of leegstand. De oplossing ligt in vertrouwen, dat nu langzaamaan opnieuw bij gemeenteraden ontstaat. Dat blijkt uit de akkoorden die gesloten konden worden in Utrecht en Amsterdam. Daarbij helpen ook de gezamenlijke rekensessies rondom woningprojecten die door Stec Groep zijn belegd. Zo begrijpen beleggers en gemeenten elkaars werelden beter.’

www.asrealumni.nl/msre-blog