Open Development en Vink Bouw kopen voormalige kazerne in Gouda

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne in Gouda verkocht aan Open Development en Vink Bouw.

Open Development en Vink Bouw zijn de winnaars van een openbare aangbesteding. Ze zijn voornemens de locatie te ontwikkelen tot een buurtje met 250 nieuwbouwwoningen voor diverse doelgroepen. SVP Architectuur en Stedenbouw en CROSS Architecture zullen de wijk ontwerpen. De gemeente Gouda stelt wijziging van de bestemming afhankelijk van draagvlak in de buurt. Bij de uitwerking van de plannen zal met wijk- en bewonersbelangen rekening moeten worden gehouden. Bewoners verlangen een groene ontmoetingsplek en pleiten voor een buurtfunctie.

De voormalige kazerne aan de Groen van Prinsterersingel Gouda is nog tot de zomer van 2023 in gebruik bij Scholengemeenschap de Goudse Waarden.

img
Redacteur
Profiel