Ook smallere beurs kan groen wonen op Vliegbasis Soesterberg

Er komen minimaal 27 woningen in het betaalbare segment in de geplande woonwijk aan de rand van de voormalige vliegbasis in Soesterberg. In eerdere afspraken tussen de samenwerkingspartners van woningbouwprogramma Hart van de Heuvelrug was het uitgangspunt om op deze locatie uitsluitend dure woningen te bouwen.

Inmiddels hebben de partners besloten om ook betaalbare woningen -maximaal € 350.000- voor middeninkomens te bouwen “Duurzaam wonen in het groen met uitzicht op de oude landingsbaan is straks ook bereikbaar voor mensen met een smallere beurs”, zegt wethouder Osman Suna van de gemeente Soest. “We hebben de woningen inmiddels definitief opgenomen in de bouwplannen.”

Het woningbouwprogramma van Hart van de Heuvelrug telt ongeveer 1.700 woningen op acht verschillende locaties in Soest, Zeist en Soesterberg. De helft van de nieuwe woningen valt in het betaalbare segment. Het gaat hierbij om sociale huurwoningen en middeldure koopwoningen.

Natuur versus woningen

Met de verkoop van de woonkavels wordt het omvangrijke natuurprogramma van Hart van de Heuvelrug bekostigd. Binnen de gebiedsontwikkeling is sinds 2004 de natuur rond Soest en Zeist uitgebreid en versterkt. Er is 700 hectare aan nieuwe natuur gerealiseerd. Ook zijn kleine, versnipperde natuurgebieden op elkaar aangesloten tot een aaneengesloten gebied van 5.300 hectare.

Hart van de Heuvelrug maakt op andere plekken ruimte voor wonen, werken, recreatie en zorg. Doel is om de leefomgeving in de regio te verbeteren en mensen die dicht bij de natuur willen wonen een gezonde en prettige woon- en leefomgeving te bieden. Provincie Utrecht, gemeente Zeist, gemeente Soest en Utrechts Landschap werken samen binnen Hart van de Heuvelrug.