Nieuwe president RICS: 'Vastgoedsector moet vorm geven aan de toekomst'

Chris Brooke FRICS is gisteren begonnen aan zijn termijn als president van RICS voor het jaar 2018-2019.

Brooke richt zich op drie gebieden: het promoten van het werk van gekwalificeerde RICS-professionals, het bevorderen dat vastgoedprofessionals zijn voorbereid op de toekomst en het bespreken van actuele kwesties als verstedelijking, klimaatverandering en technologische ontwikkeling.
Brooke wordt ondersteund door Tim Neal FRICS, president-elect, en vicevoorzitter Kath Fontana FRICS. Brooke volgt John Hughes op, die RICS in het 150-jarig jubileumjaar leidde.

Tijdens de bijeenkomst in Hong Kong waarop Brooks als president werd geïnstalleerd, werd ook de uitslag bekend gemaakt van de stemming door de leden over de modernisering van het bestuur van de internationale beroepsorganisatie. De opkomst was 11%, waarbij 86% van de kiezers vóór de aanpassing van de structuur stemde. De wijzigingsvoorstellen zijn daarmee goedgekeurd en worden voor formele goedkeuring voorgelegd aan de Privy Council.

De wijziging stelt RICS in staat om gestructureerd te blijven werken aan de opbouw van een wereldwijde beroepsorganisatie, die vastgoedprofessionals in staat stelt de uitdagingen aan te gaan die op de vastgoedsector afkomen en de kansen te benutten. Zo kan RICS tegemoet komen aan de veranderende verwachtingen van belanghebbenden, klanten en het brede publiek.

De Raad van Bestuur van RICS zal nu de plannen uitwerken voor de tweede fase van bestuurshervormingen en de sector informeren over de vorderingen. Deze hervormingen vereisen een nieuwe stemming door de leden in 2019.