Real Estate Research Quaterly
Wetenschappelijke publicatie

Real Estate Research Quarterly is het platform waar wetenschap de vastgoedsector ontmoet. Nieuwe methoden, analyses en discussies dragen bij aan de ontwikkeling van de vastgoedsector. En leiden tot waardevolle aanbevelingen voor beslissers.

Real Estate Research Quarterly is een onafhankelijke uitgave van de Vereniging van Onroerend Goed Onderzoekers (VOGON) in samenwerking met de Amsterdam School of Real Estate (ASRE) en PropertyNL.

Specificaties

  • verschijnt 4x per jaar
  • artikelen worden beoordeeld door een vakredacteur en een externe referent en wordt
  • samengesteld door een onafhankelijke redactie.

Real Estate Research Quarterly is gratis voor leden van PropertyNL en Vogon.

Losse nummers kunt u bestellen in onze webshop.

Contact
Redactiesecretariaat: vogon@propertynl.com

Evenementen

Laatste nieuws