Mixed use als oplossing voor verlopen rosse buurt Deventer

Het mengen met functies als wonen is één van de oplossingen die de gemeente Deventer onder de loep neemt tegen de verloedering van de rosse buurt in de IJsselstad. 

De Bokkingshang is de enige straat in Deventer waar raamprostitutie is toegestaan. Van de 44 ramen die hier zijn toegestaan, wordt een groot deel al jaren niet gebruikt. Op dit moment zijn er 8 ramen in gebruik. Bij de niet-gebruikte ramen is sprake van verloedering: veel ramen zijn dichtgetimmerd of gebroken en er is graffiti. Bij de evaluatie van het Deventer sekswerkbeleid in 2023, gaven diverse ondernemers en sekswerkers aan dat zij last hadden van de achteruitgang van het uiterlijk van de straat. 

Burgemeester en wethouders van Deventer willen de uitstraling van de rosse buurt verbeteren en onderzoeken hoe dit zou kunnen. Een mogelijkheid is het herbestemmen van een deel van de panden aan de Bokkingshang, zodat die weer gebruikt gaan worden, voor bijvoorbeeld een mix van wonen en andere functies. Daarnaast blijft er ruimte voor raamprostitutie.

Om tot een goed plan te komen verleent de gemeente de komende 1,5 jaar geen nieuwe vergunningen voor raamprostitutie in een deel van de leegstaande panden. Het gaat om de huisnummers 16 tot en met 23. De gemeenteraad heeft woensdagavond ingestemd met een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om dit te regelen via een zogeheten voorbereidingsbesluit. Hiermee kunnen gemeentes voor een gebied op de spreekwoordelijke ‘pauzeknop’ drukken. 

Voor de nummers 8 tot en met 15 kunnen nog wel vergunningen worden uitgegeven. Het aantal ramen kan daarmee nog toenemen van 8 tot 22. Zo blijft er ruimte voor raamprostitutie in een aaneengesloten rij.

Over uiterlijk 1,5 jaar wordt een nieuw Omgevingsplan aangeboden aan de gemeenteraad.