Nieuwe bestuursleden Stichting Den Haag Nieuw Centrum

Het bestuur van Stichting Den Haag Nieuw Centrum krijgt vijf nieuwe bestuursleden.

Met ingang van 1 januari 2023 zijn toegetreden Marco Peppel (J.P. van Eesteren) en Kirsten Dubbelman (Haag wonen) als algemene bestuursleden, naast Gerad Schoenaker (voorzitter / SENS real estate), Anjelica Cicilia (secretaris en programma commissie / Syntrus Achmea) en Harold van Echteld (penningmeester / Jacobus Recourt).

Van bestuurslid Job Posner is afscheid genoemen. Hij was sinds 2018 secretaris en medeverantwoordelijk voor de programma commissie binnen het bestuur.

DHNC vervult als platform een belangrijke rol in de verbinding tussen de verschillende vastgoedpartijen zoals ontwikkelaars, bouwers, corporaties en beleggers, bewoners, kantoorgebruikers zoals het Rijksvastgoedbedrijf en de Gemeente Den Haag. De stichting draagt bij aan een innovatief en toekomstbestendig centrum van Den Haag, ook wel bekend als het Central Innovation District.