Neprom en NVB-bouw pleiten voor 'Rijksdoorbouwgarantie'

Projectontwikkelaars en bouwondernemers verenigd in NVB-bouw en Neprom vragen het Rijk om een ‘doorbouwgarantie’.

Zij vragen het kabinet om langs twee lijnen de nieuwbouw van betaalbare woningen te ondersteunen. Enerzijds door een garantieregeling voor koop- en middeldure huurwoningen, waarmee bouwers voldoende zekerheid hebben en ook consumenten het vertrouwen houden in de woningmarkt. Anderzijds door samen met gemeenten te investeren in het ontwikkelen en bouwrijp maken van nieuwe woonwijken en buurten waar op korte termijn betaalbare woningen gebouwd kunnen worden. “De benodigde investeringsruimte hiervoor is bij private partijen en bij gemeenten beperkt beschikbaar. Vandaar onze oproep aan het Rijk”, aldus Neprom-voorzitter Desirée Uitzetter:

De dreiging die van de coronacrisis uitgaat voor de bouw van nieuwe woningen baart NVB en Neprom zorgen. Met een mogelijk scenario van economische krimp en oplopende werkloosheid, zou de betaalbaarheid van wonen onder druk komen te staan. Terwijl de bouwsector en de gemeenten er nu al niet in slagen structureel voldoende nieuwe woningen te bouwen.

De beide brancheverenigingen verwachten dat door een Rijksdoorbouwgarantie in combinatie met het voortvarend tot ontwikkeling brengen van nieuwe woningbouwlocaties er in de komende jaren voldoende nieuwe woningen gebouwd kunnen worden, zodat wonen in Nederland betaalbaar blijft. 

img
Redacteur
Profiel