Nederland telt opnieuw meer miljoenenwoningen

Het aantal miljoenenwoningen is in 2022 opnieuw toegenomen, waardoor Nederland er inmiddels bijna 200.000 telt.

Het aantal miljoenenwoningen stijgt al sinds 2013, al is het tempo afgelopen jaar wel afgevlakt, zo blijkt uit het jaarverslag miljoenenwoningen van Calcasa. De woonlasten voor de bewoners van deze categorie huizen zijn afgelopen jaar fors gestegen. Niet alleen worden ze fiscaal steeds zwaarder belast, zoals via het progressieve tarief van het eigenwoningforfait, ook de gemeentelasten (OZB) zijn relatief hoger. Daarbovenop zijn de energielabels in het algemeen relatief lager, waardoor deze woningen in 2022 te kampen hadden met extra hoge energiekosten.

Nederland telde aan het einde van 2022 ongeveer 195 duizend woningen met een waarde boven een miljoen, een toename van ruim 13% ten opzichte van 2021. Deze procentuele stijging van het aantal miljoenenwoningen is flink lager dan de stijging van ruim 80% die in 2021 plaatsvond. In absolute aantallen is de stijging wel significant te noemen. In 2022 zijn er ruim 23.000 extra miljoenenwoningen bijgekomen. Ter vergelijking, in 2013 kende Nederland nog slechts 14.000 miljoenenwoningen in totaal. Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van het aantal miljoenenwoningen in de afgelopen 15 jaar.

Aan het eind van 2022 was ongeveer 4,3% van de Nederlandse koopwoningvoorraad een miljoenenwoning. De gemiddelde waarde van een miljoenenwoning is het afgelopen jaar wel iets afgenomen van 1,4 miljoen naar 1,35 miljoen euro. De gemiddelde vierkante meterprijs van een miljoenwoning is eveneens gedaald van €6.800 naar €6.600.

Amsterdam is de gemeente met de meeste miljoenenwoningen in Nederland. In onze hoofdstad staan iets meer dan 20.000 woningen met een waarde van een miljoen of hoger. Den Haag volgt met bijna 11.000 miljoenenwoningen, gevolgd door Rotterdam, Utrecht en Gooise Meren die ieder net boven de 5.000 miljoenenwoningen hebben. Bloemendaal is de gemeente met procentueel de meeste miljoenenwoningen. Rond 54% van de woningen heeft een waarde boven het miljoen. Laren is de enige andere gemeente in Nederland waar minimaal de helft van de woningen een miljoenenwoning is. Blaricum, Wassenaar en Heemstede volgen met ongeveer 42% op gepaste afstand.