NVM pleit voor nieuw ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

De strijd tegen woningnood verdient een integrale en langjarige aanpak, zo meldt de Nederlandse Vereniging van Makelaars op Prinsjesdag.

Er komen nauwelijks nieuwe huizen bij. Het stikstofprobleem is hardnekkig. In het commercieel onroerend goed stapelen de maatregelen zich op. De NVM wil voorkomen dat de crisis zich verder verdiept en vindt de komst een nieuw ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening daarom een goed idee.

“Het kabinet Rutte IV heeft het afgelopen jaar veel plannen gelanceerd om tot verbeteringen in de woningmarkt te komen. Maar voor veel woningzoekenden wordt de situatie alleen maar slechter, omdat er niets meer wordt gebouwd”, aldus Lana Gerssen, voorzitter van de NVM vakgroep Wonen. Volgens Gerssen heeft de woningmarkt vooral last van een tekort aan woningen. “Nieuwe woningen, of het nu huur- of koopwoningen zijn, goedkope of dure woningen, kunnen de druk wegnemen. Ook een betere doorstroming van senioren leidt tot een betere benutting van de woningvoorraad.”

Zij pleit voor meer regie, met oog voor lokaal maatwerk. Een speciaal ministerie kan hiervoor zorgen. Wel is de brancheorganisatie van de makelaars tegen ingrepen in huurovereenkomsten en de overdrachtsbelasting. ”Verstoringen die de markt uit evenwicht brengen, moeten worden voorkomen”,  aldus Gerssen.

img
Redacteur
Profiel