NSI: 94,1% van de huur is binnen over Q2

NSI heeft 94,1% van alle huurpenningen binnen over Q2 2020. Dat komt neer op € 25,4 mln. 

Dit blijkt uit een update van NSI.

Uit de voorlopige taxaties die NSI ontvangen heeft, blijkt dat de portefeuille met 3 tot 5% in waarde zal dalen. Die taxaties zijn echter nog niet zeker en bovendien verwacht NSI dat de taxateurs bij de taxaties een materiële onzekerheidsclausule zullen voegen. Er zijn immers nauwelijks transacties in de markt waar zij hun taxaties op kunnen baseren. 

Van de 5,9% huur die nog niet binnen is, wordt 0,7% per eind juni nog verwacht, betreft 1,9% kwijtgescholden huur voor met name flex-huurders en betreft 1,0% uitgestelde huur. 0,5% van de huur wordt niet betaald als gevolg van faillissementen. Over de overige 1,8% van de huurinkomsten zijn nog discussies gaande met huurders. NSI verwacht deze discussies aan het einde van Q2 te hebben opgelost.

Grootste problemen in de portefeuille zijn in het retailsegment te vinden: daar is slechts 70% van de huurinkomsten binnnegekomen. NSI verwacht echter wel dat door het terugschroeven van de corona-maatregelen de winkeliers er beter voor komen te staan. De huurinkomsten voor Q3 zullen dan ook hoger zijn, zo is de verwachting.

Om de vereiste corona-maatregelen door te voeren in de portefeuille, zijn € 0,4 mln aan kosten gemaakt. NSI heeft besloten deze kosten zelf te dragen in plaats van ze terug te vorderen bij de huurders.