Mota wint subsidie voor Huisvesting als gezondheidszorg

Nelson Mota heeft met zijn project Huisvesting als gezondheidszorg de NWO/NRO Comenius Onderwijssubsidie gewonnen.

Gepubliceerd in PropertyNL Magazine nr. 7/8, 26 augustus 2022

Het belang van biodiversiteit voor de volksgezondheid wordt algemeen erkend. Weinig mensen zijn zich er echter van bewust hoezeer woningontwerpbeslissingen van invloed zijn op de interactie tussen mensen, niet-mensen en de diversiteit aan micro-organismen die onze leefomgeving bevolken. Met het project Housing as Healthcare: Mapping the correlation between housing design, microbiodiversity and health in The Hague heeft Nelson Mota de NWO/NRO Comenius Teaching Fellowship gewonnen.

Om de kenniskloof op dit gebied te overbruggen, betrekt dit project docenten en studenten architectuur en (bio-)geneeskunde in een transdisciplinair samenwerkings- en cocreatieproces. Samen gaan zij woonwijken in Den Haag bestuderen en een baanbrekende combinatie ontwikkelen van omgevingsmicrobioom-onderzoek met etnografisch onderzoek en ruimtelijke analyse. Het resultaat van dit project ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve microbioom-geïnspireerde woonbenaderingen om gezondheid en welzijn te verbeteren.

 

Nelson Mota is universitair hoofddocent bij de afdeling Architecture aan de TU Delft. www.tudelft.nl/bk/actueel/nieuws