Meeste flexhuurders komen betaalverplichtingen na

De Nederlandse huurder van flexibele kantoorruimte komt zijn betaalverplichtingen beter na dan die in andere landen.

Uit de ‘Flexible Office Provider Sentiment Survey’ van Workthere bleek dat gemiddeld 8% van de Nederlandse gebruikers van flexibele kantoorruime een beroep heeft gedaan op een versoepeling van de huur. Deze versoepeling kan bijvoorbeeld bestaan uit huuruitstel, een reductie van de gehuurde ruimte of een huurkorting. Europees lag het gemiddelde op 24%, en wereldwijd lag het gemiddelde op 27%. De respondenten van het onderzoek, aanbieders van flexibele kantoorruimte, meldden internationaal wel uitschieters van 50% van huurders die een vorm van huurversoepeling hadden aangevraagd. In Nederland waren er niet van die uitschieters.

Ed Boutserse, hoofd Workthere Europe: ’De huurders van flexibele kantoorruimte in Nederland zijn de gehele coronaperiode relatief goed blijven betalen. Ten tijde van de eerste enquête in april had gemiddeld 11% van de huurders om een betalingsregeling gevraagd, eind mei liet nog een wisselend beeld zien met uitschieters zowel naar boven als beneden, uitkomend op een gemiddelde van 13%, maar eind juli lijkt het beeld gestabiliseerd. Voor alle betrokken partijen is dit positief: de bedrijven die de huur kunnen betalen, de inkomstenstroom voor de operators en de eigenaar die daarmee een sterke huurder behoudt.’

Wellicht mede door deze factor is het optimisme onder aanbieders van flexibele kantoorruimte flink toegenomen. In april was slechts 19% van de respondenten optimistisch over de vooruitzichten voor de toen komende 3 maanden. Nu, 3 maanden later, is 53% optimistisch over de komende 3 maanden. Dit gemiddelde ligt hoger dan het Europese gemiddelde van 40% en het wereldwijde gemiddelde van 36%. Over de vooruitzichten over de komende 12 maanden zijn de wereldwijde aanbieders van flexibele kantoorruimte gelijkgestemder; dit ligt zowel in Nederland en Europa als wereldwijd rond de 70%.