Jan Verhaegh: ‘Aanbod kantoorruimte krimpt’

Twee jaar corona heeft niet voorkomen dat het aanbod kantoren in Nederland verder is gedaald. Dit zegt Jan Verhaegh, head of Office Consultancy bij Cushman & Wakefield.

De daling komt ook doordat kantoren worden getransformeerd in woningen, hotels of voor de huisvesting van speciale groepen zoals studenten en vluchtelingen. In Utrecht en Den Haag is het aanbod zelfs lager dan de frictieleegstand.

Van alle kantoorruimte die in Nederland op de commerciële vastgoedmarkt wordt aangeboden, staat 8,2% leeg. Dit is het laagste niveau in 20 jaar tijd, zo blijkt uit de halfjaarcijfers van de vastgoedadviseur.

Volgens Verhaegh is in het afgelopen half jaar het sentiment op de markt vooral bepaald door gebrek aan aanbod van hoogwaardige kantoren op toplocaties. Deze schaarste zet het verhuurvolume onder druk. De opname over het eerste half jaar (390.000 m²) ligt op een vergelijkbaar niveau als in het eerste half jaar met Covid in 2021 (402.000 m²). Volgens hem zou de opname hoger zijn geweest met meer geschikt aanbod.

De uitbraak van de coronapandemie leidde tot speculatie over overschotten op de kantoorruimte door thuiswerken, maar dat ziet Verhaegh niet terug in de praktijk. ‘Ten opzichte van januari 2022 is de leegstand met 0,2%-punt gedaald tot 8,2%. De leegstand is daarmee op het laagste niveau in 20 jaar tijd. De grote steden van Nederland kennen vanwege hun populariteit bij gebruikers doorgaans lagere leegstandspercentages dan het Nederlands gemiddelde. In Utrecht en Den Haag bevindt het leegstandspercentage zich onder het frictieniveau. In Rotterdam is het aanbod onder het Nederlandse gemiddelde. In Amsterdam daarentegen is een tegenovergestelde trend zichtbaar: de leegstand nam gedurende het jaar toe van 6,4% naar 7,1%. Verhaegh verklaart dit doordat in het afgelopen half jaar een aantal nieuwbouwontwikkelingen zijn opgeleverd.

Jos Hesselink, research lead Netherlands bij Cushman & Wakefield: “Als alle, nu bekende, huisvestingsbewegingen ook daadwerkelijk resulteren in nieuwe ingebruikname, zal dit leiden tot een jaaropname van ongeveer 1,0 miljoen m² in 2022." Cruciaal hierin is de beschikbaarheid van voldoende hoogwaardig aanbod op de toplocaties van Nederland. Dit ligt momenteel op ongeveer hetzelfde niveau als eind 2020 bij een licht gestegen leegstand van 8,2% naar 8,4%.

img
Redacteur
Profiel