JLL: Kantorenmarkt in mineur, enkele lichtpuntjes daargelaten

De kantorenmarkt in de vijf grootste steden liet in het derde kwartaal relatief weinig activiteit zien. Opname- en investeringsniveaus laten te wensen over.

Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven kampen met een geringe vraag en een lage of dalende opname. Dat zegt JLL in zijn recente kantorenrapport waarin het spreekt van ‘afnemende opnamevolumes’ op de Nederlandse kantorenmarkt.

Amsterdam

In Amsterdam gebeurt het meest op de Zuidas en in Zuidoost waar het merendeel van de transacties plaatsheeft. De leegstand is in het afgelopen kwartaal licht gedaald en bedraagt 6,6%. In het derde kwartaal werd in totaal €121,1 mln in kantoren geïnvesteerd, wat ongekend veel is vergeleken met de € 32 mln in de eerste zes maanden, maar ongekend weinig in vergelijking met andere jaren.

Eindhoven

Eindhoven laat veel kleinere kantoorruimtetransacties zien, maar de opname is laag en er is volgens geen zicht op verbetering. Er zijn weining investeringen. Was het netto aanvangsrendement in Amsterdam nog 4,75%, in Eindhoven is het opgelopen naar 6,0%.

Rotterdam

De opname in Rotterdam bedraagt voor de eerste drie kwartalen 35.400 m². Bij het station is nog wel wat activiteit, maar hoogwaardige kantoorruimte is volgens JLL beperkt. Voor 2023 tot nu toe is het investeringsvolume ongeveer €208 mln, 23% lager dan Q1-Q3 vorig jaar. Gelukkig was er de aankoop van de Allianz Tower door de First Sponsor Group voor ongeveer €62 mln.

Den Haag

Den Haag heeft weinig leegstand op de kantorenmarkt, maar de vraag zal zich volgens JLL stabiliseren of licht afnemen. Kennelijk zit er weinig in de pijplijn want JLL verwacht beperkt aanbod van hoogwaardig aanbod in de komende jaren.

Utrecht

Staat Utrecht er in verhouding het best voor? De kantorenmarkt in Utrecht had een traag begin van het jaar maar het derde kwartaal liet verbetering zien. Central Park, The Cath en Wonderwoods worden zelfs als ‘zeer gewild’ betiteld. De verwachting is dat de opnamevolumes zullen stabiliseren en dat is al heel wat. Zoals praktisch overal blijven beleggers aan de zijlijn staan.