ING Research: piek in aanbod nieuwbouwwoningen

Het aantal te koop staande nieuwbouwwoningen piekt, zo meldt ING Research. In tegenstelling tot het steeds krapper wordende aanbod van bestaande koopwningen, neemt het aanbod van nieuwbouwwoningen steeds verder toe.

Het aantal nieuwbouwverkopen blijft achter bij het aantal nieuwbouwwoningen dat te koop wordt gezet. De economen van ING verwachten wel dat de verkoop van nieuwbouw dit jaar aantrekt en dat het aanbod van nieuwbouwwoningen weer geleidelijk zal afnemen.

Het aanbod van nieuwbouwwoningen is in de afgelopen twee jaar flink toegenomen. Eind 2023 stonden er bijna 20.000 nieuwbouwwoningen te koop bij NVM makelaars. Dat is bijna twee keer zoveel als twee jaar terug; toen stonden er ongeveer 10.000 nieuwbouwwoningen te koop. In de afgelopen vijf jaar stonden er niet eerder zo veel nieuwbouwwoningen te koop.

De belangrijkste oorzaak, aldus ING, moet worden gezocht in hogere overbruggingskosten. Doordat de hypotheekrentetarieven nu substantieel hoger liggen dan voor 2022, nemen de extra kosten bij de aankoop van een nieuwbouwwoning flink toe. Deze tijdelijke extra kosten lopen op tot enkele tienduizenden euro’s bij een nieuwbouwwoning met een mediane vraagprijs van rond de vijf ton.

img
Redacteur
Profiel