ING: Na krimp dit jaar herstelt de bouw zich in 2025

Gedurende 2024 krimpt de bouwsector met 3%, maar in 2025 laat de sector waarschijnlijk weer enig herstel zien met 1,5% groei.

 

Dit stelt ING Research in het vandaag gepubliceerde Vooruitzicht bouw. Hogere omzetten in de projectontwikkeling, weer meer bouwvergunningen en toenemende verkopen van nieuwbouw zijn voortekenen voor het herstel in 2025. Faillissementen in de bouwsector liggen nog steeds op een laag niveau en zijn in de afgelopen maanden zelfs iets gedaald. Een teken dat bouwbedrijven er ondanks de krimp van dit jaar er over het algemeen goed voor staan. Personeelstekorten blijven wel een structureel nijpend probleem, dat groter kan worden als de bouwproductie aantrekt.

Afname bouwvolume

ING Research schat in dat de bouwproductie in 2024 met circa 3% krimpt, vooral door een flinke daling die in het 1ste kwartaal plaatshad. De nieuwbouwproductie heeft in 2024 nog last van eerdere teruggelopen vergunningverlening en dalende woningnieuwbouw verkopen in 2023. In 2025 gloort er herstel voor de bouw door vooral de weer aantrekkende nieuwbouwproductie van woningen.

Bouwvergunningen

In mei 2024 werden 6753 bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen afgegeven. Dat is een toename van 23% ten opzichte van dezelfde maand in 2023. Ook in februari en maart werden er door het CBS al flinke stijgingen gemeld. Dit kan positief zijn voor de woningbouw. Echter kan de invoering van de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging per begin 2024 een vertroebeld beeld geven. Het kan zijn dat bouwers en projectontwikkelaars aanvragen nog net voor 2024 hebben ingediend zodat deze nog onder de oude (vertrouwde) wetgeving vielen. Hierdoor kan er nu een extra toename zijn in de vergunningverlening.

 

Laatste nieuws

Evenementen