Hoofdstedelijke bouw overtreft verwachtingen

Amsterdam heeft vorig jaar 8.401 zelfstandige woningen in aanbouw genomen. Dat is fors meer dan de jaarlijkse ambitie van 7.500 woningen die het stadsbestuur heeft afgesproken in het collegeakkoord. In de afgelopen 9 jaar zijn ruim 63.000 woningen gebouwd. Wethouder van Dantzig geeft wel een waarschuwing af: de cijfers van 2022 zijn geen garantie zijn voor mooie resultaten in 2023.

Van Dantzig: “Ondanks de stijgende bouwkosten, de stijgende rente en de schaarste aan materialen en personeel, is het ontwikkelaars en bouwers gelukt om in hoog tempo door te gaan met de voorbereiding en financiering van nieuwbouwprojecten. Het totale aantal woningen in aanbouw overtreft daarmee de verwachtingen. Voor dit jaar streven we ook weer naar 7500 of meer woningen, maar het is de vraag of dat gezien de ontwikkelingen in de markt haalbaar is.”

Effect 40-40-20 zichtbaar

Het effect van de inzet op 40% sociale, 40% gemiddeld dure en 20% dure woningen, was in 2022 beter zichtbaar. In 2018 bestond 39% van de woningen in aanbouw uit betaalbare huurwoningen (sociaal en middelduur). In het afgelopen jaar was dat 58%. De verwachting is dat dit de komende jaren verder oploopt.

Woningbouwplan 2022 - 2028

De komende jaren blijft de hoofdstad inzetten op de bouw van jaarlijks 7.500 nieuwe woningen. Door stijgende bouwkosten, een dalend consumentenvertrouwen en personeelsschaarste is dat echter geen zekerheid, stelt het gemeentebestuur. Binnenkort presenteert het gemeentebestuur het Woningbouwplan 2022 -2028. Hierin staan acties en voorstellen om de woningbouw te stimuleren en doorstroming te bevorderen. Ook wil de stad meer samenwerken met investeerders, marktpartijen en woningbouwcorporaties.