Hittekaart 2020 van BPD: aantal woningverkopen laag, maar prijzen stijgen

De betaalbaarheid van wonen staat verder onder druk, volgens de landelijke Hittekaart 2020, die Bouwfonds Property Development (BPD) vandaag uitbrengt.

Vorig jaar steeg de gemiddelde koopsom met 7% naar € 307.987, terwijl het aantal woningverkopen in de bestaande markt op hetzelfde niveau bleef als in 2018, op 218.000 woningen. Hogere prijzen, gerelateerd aan de steeds grotere vraag naar woningen en te weinig woningaanbod, zorgen voor almaar grotere spanning op de woningmarkt.
De Hittekaart 2020 baseert zich op gegevens uit 2019 en laat recente ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis buiten beschouwing.

De druk op de woningmarkt is ongekend hoog, met name in de Randstad, het midden van het land en de Brabantse steden. Ten opzichte van de totale woningdruk, is de druk het meest opgelopen in de provincie Zuid-Holland.

Maar op de Hittekaart 2020 zijn er ook ‘nieuwkomers’. Almere, zuidelijk Rotterdam, Leiden en de bollenstreek hebben een relatief ‘hetere’ woningmarkt dan vorig jaar. Opvallend is de toegenomen drukte langs belangrijke verkeersaders, zoals de A12 (m.n. tussen Utrecht en Gouda) en de A4 (tussen Amsterdam en Den Haag) - naast die langs de A1, A28 en A58.

Extra woningen

Walter de Boer, CEO bij BPD, licht de Hittekaart toe: ‘De situatie is inmiddels nijpend. Velen vinden op de woningmarkt steeds moeilijker wat ze zoeken. De druk op de markt is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Vooral de middengroepen met een inkomen tussen één- of tweemaal modaal vallen tussen wal en schip.’

‘Om meer aanbod te creëren, zullen er bovenop de geplande 75.000 woningen nog eens 20.000 - 30.000 per jaar extra moeten worden gebouwd. Er was vorig jaar al sprake van onduidelijkheid en vertraging onder andere door stikstof (PAS)- en PFAS-uitspraken in Nederland. Dit jaar komt de Corona-crisis en alle onduidelijkheden over de impact daarvan nog overheen. Een terugval in 2020 naar een geschat aantal van zo’n 55.000 nieuwe woningen, doet de druk alleen nog maar verder oplopen. De komende jaren zullen we alles op alles moeten zetten, marktpartijen onderling én de publieke en private sector samen, om bouwplannen ten uitvoer te brengen. Alleen zo kunnen we de druk op de woningmarkt verlichten.’