Herstructurering voor winkelhart Roosendaal

Het winkelgebied rondom de Dr. Braberstraat in Roosendaal wordt de komende jaren geherstructureerd. De gemeente krijgt hiervoor € 2 mln subsidie uit een landelijk potje voor transformatie van winkelgebieden waar de lucht is uitgelopen.

De gemeente Roosendaal ontvangt een financiële bijdrage van ruim 2 miljoen euro voor het herstructureren van het winkelgebied rondom de Dr. Brabersstraat. De financiële bijdrage gaat gebruikt worden voor het klimaatadaptiever en groener maken van de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein en voor het uitvoeren van energetische aanpassingen aan vastgoed in de Dr. Brabersstraat.

Van winkel naar woning

De gemeente Roosendaal werkt samen met ondernemers, inwoners en ontwikkelende partijen aan de transformatie van de binnenstad. Het winkelgebied moet compacter worden en er worden woningen in de binnenstad toegevoegd. Aan de Dr. Brabersstraat worden het oude V&D-pand, het pand van Van Oorschot, van Mervosport en het Roselaarplein herontwikkeld. Hierdoor moet straks een mooie en aantrekkelijke woonstraat ontstaan.

Lees ook: Vierde leven voor V&D-pand in Eindhoven

Wethouder Arwen van Gestel: ‘De woningnood vraagt om creatieve oplossingen om ook leegstaand vastgoed om te zetten naar wonen. Daarbij houden we rekening met het aanpassen van de omgeving. We gaan dus voor wonen in een groene, bereikbare en leefbare omgeving. Dankzij deze subsidie kunnen we dat ook realiseren. Zo komt prettig wonen in dit deel van de binnenstad steeds een stap dichterbij.’

Impulsaanpak Winkelgebieden

Deze bijdrage voor de herstructurering van het winkelgebied in Roosendaal is afkomstig uit het subsidieprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden van het  ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Hiermee wil het ministerie gemeenten stimuleren om binnenstedelijke winkelgebieden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis. De detailhandel in de binnensteden staat sterk onder druk met structurele leegstand en verminderde leefbaarheid tot gevolg.   

Lees ook: Van Loon koopt C & A-pand Dordrecht

Gemeenten konden tot en met maandag 30 mei financiële ondersteuning aanvragen voor een projectplan dat gericht is op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Voorwaarde voor de subsidie was dat de aanvragende gemeente de samenwerking zocht met minstens 2 private investeerders. Ook is het de bedoeling dat de plannen binnen 7 jaar worden gerealiseerd en geldt als voorwaarde dat de onrendabele top van het project minimaal € 1 miljoen bedraagt.