Heijmans en Woongoed tekenen voor bouw woningen Sint Laurens

Heijmans, gemeente Middelburg en Woongoed Middelburg hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van circa 200 woningen in het uitbreidingsgebied ten noorden van Sint Laurens. 

De Gemeente Middelburg heeft de wens om in de nieuwe wijk een goed gedifferentieerd aanbod van woningen te realiseren waaronder sociale huur en betaalbare koop. De verdeling van het woningprogramma volgt daarbij de verdeling zoals afgesproken in de Zeeuwse Woondeal. 30% sociale huisvesting, 30% betaalbare koop- of huurwoningen, 30% vrijesectorkoopwoningen en 10% vrije kavels. Heijmans verkoopt en ontwikkelt de koopwoningen.

Kavels

Woongoed is verantwoordelijk voor de sociale woningen en de gemeente verkoopt de vrije kavels. De eerstvolgende stap is om een stedenbouwkundig plan verder te ontwikkelen. De verwachting is dat in 2027 gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen.

‘Dit is een goede eerste stap om nieuwe woningen in onze gemeente te realiseren,’ zegt Rutger Schonis, wethouder van de gemeente Middelburg. ‘De gemeenteraad heeft in 2022 het bouwen van nieuwe woningen als een van de speerpunten benoemd. Die ambitie hebben we vertaald in de Zeeuwse Woondeal waarbij we hebben afgesproken in Middelburg tot 2030 ruim 2200 nieuwe woningen te gaan bouwen. Met dit plan geven we daar invulling aan. Dit plan gaan we nadrukkelijk samen met de inwoners van Sint Laurens uitwerken. Door het diverse woningaanbod en de groene inrichting van het gebied, wordt het een uitbreiding die echt past bij het dorp Sint Laurens en het aangrenzende Walcherse landschap.’

Wijk dan wel dorp

Sint Laurens is officieel een wijk van Middelburg. In de volksmond spreekt men het liefst over een dorp. Er is veel groen en ruimte. Bij de ontwikkeling van Sint Laurens Noord zal daarom ook veel ruimte zijn voor groen, hofjes en lanen, ontmoeten, duurzame woningen en rust. Zo sluit de nieuwe ontwikkeling straks goed aan bij de landelijke uitstraling van de omgeving.

Na de zomer start het participatietraject. Zo betrekken we de inwoners van Sint Laurens actief bij de totstandkoming van de nieuwe woonwijk. We vinden het belangrijk dat omgevingspartijen en (toekomstige) bewoners zich gezien en gehoord voelen bij deze gebiedsontwikkeling. 

Laatste nieuws

Evenementen