Groen licht voor Eindhovense wolkenkrabbers

De Raad van State heeft alle bezwaren die zijn ingediend tegen het bestemmingsplan van District E in Eindhoven ongegrond verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan volledig intact gebleven. Project District E bestaat uit drie woontorens, waarvan de hoogste 140 meter is, die op het Eindhovense Stationsplein moeten verrijzen.

Ontwikkelcombinatie Amvest Besix draagt zorg voor de uitvoer van District E. In de drie torens van circa 75, 110 en 140 meter worden zo’n 725 woningen -waarvan 20% sociale woningbouw- gerealiseerd. De gebouwen krijgen ook publieke en commerciële functies. Er is € 1,55 miljoen voor District E toegekend uit de Rijksregeling Woningbouwimpuls (WBI). Amvest Besix wil eind dit jaar starten met de bouwwerkzaamheden.

Windhinder en hittestress

De belangrijkste bezwaren gingen over windhinder, parkeeroverlast, hittestress en het milieueffectrapport (MER). Volgens de afdeling bestuursrecht van de Raad van State heeft de gemeenteraad voldoende onderzoek laten doen naar de gevolgen voor de gevoelstemperatuur en schaduw. Ook denkt de Raad van State dat het plan niet tot onaanvaardbare parkeeroverlast, verkeersdruk of geluidsoverlast zal leiden. Omdat de gemeente het bestemmingsplan heeft aangepast op punten waartegen bezwaarmakers al beroep aantekenden, moet de gemeente wel de proceskosten betalen.

Volgende stap in ontwikkeling

Amvest Besix kan na deze uitspraak bij de gemeente een omgevingsvergunning aanvragen en het definitief ontwerp afronden. Wethouder Stijn Steenbakkers (gebiedsontwikkeling Eindhoven KnoopXL) ziet de uitspraak van District E als een stimulans voor meer ontwikkelingen in de stad. “Dat de hoogste rechter ons nieuwe beleid op bijvoorbeeld mobiliteit, wind en hittestress volgt, geeft ons vertrouwen voor andere gebiedsontwikkelingen.”