Goede rendementen voor Altera

Altera maakte dit jaar rendementen van 5,0%, 12,4% en 30,7% op haar verschillende fondsen. 

Het fondsrendement van 5,0% werd op de winkelportefeuille gerealiseerd. Er werd een direct rendement van 5,8% en een substantiële outperformance van de MSCI-benchmark behaald.

De woningportefeuille heeft een fondsrendement van 12,4% gerealiseerd: voor het vijfde jaar op rij boven de 10%. Het fondsrendement van 30,7% werd op de bedrijfsruimteportefeuille gerealiseerd, mede door herwaarderingen en de succesvolle verkoop van een groot deel van de portefeuille in 2019.

Groei portefeuille
De waarde van de gehele portefeuille is in het verslagjaar toegenomen van € 2,3 mrd naar een balanstotaal van € 2,6 mrd ultimo 2019. Deze toename is het saldo van acquisities, disposities en herwaarderingen binnen alle sectoren (woningen, winkels en bedrijfsruimten).

In 2019 is in totaal € 363 mln aan nieuw kapitaal aangetrokken. Daarvan was € 257 mln afkomstig van twaalf nieuwe aandeelhouders. Een andere belangrijke doelstelling is de versterking van de aandeelhoudersbasis voor de ‘food & convenience’ portefeuille met internationale aandeelhouders.

ESG-benchmarks

Duurzaamheid & ESG maakt integraal deel uit van de bedrijfsvoering en beleggingsstrategie. Naast de focus op de objecten (de ‘stenen’) in de vastgoedportefeuille ligt er focus op de impact op het gebied van Social en Governance. Zo hebben de winkelportefeuille en woningportefeuille GRESB 5 sterren (allebei 1e in Nederland) gekregen.