Gemeente Dordrecht en Heijmans tekenen koopovereenkomst project Admiraalsplein

Heijmans gaat 52 koopwoningen realiseren aan het Admiraalsplein in Dordrecht.

De gemeente Dordrecht heeft met de bouwonderneming de koopovereenkomst getekend voor de grond waar de woningen komen. Met de beoogde stedenbouwkundige inpassing en verschillende verduurzamingsingrepen versterkt gemeente Dordrecht samen met Heijmans de woningbouwvoorraad. Natuurinclusiviteit is onderdeel van het plan.

Ecologie

Samen met de stadsecoloog van Dordrecht en de afdeling Ecologie van Heijmans maken de ontwikkelaars alle flora en fauna van het plan passend bij de lokale biotopen. Zo past Heijmans natuurinclusieve voorzieningen toe. Sedumdaken op alle woningen en het appartementengebouw, nestkasten in de kopgevels, begroeien van de achtergevels met groen en een groene voortuin. Met deze voorzieningen draagt het project bij aan het stimuleren van natuur voor insecten, vogels en vleermuizen in de buurt. Dat draagt bij aan een robuustere biodiversiteit in heel Wielwijk.

Multifunctioneel

In totaal komen in het project vijftien natuurinclusieve eengezinswoningen, twintig galerijappartementen, vier maisonnettes en dertien betaalbare appartementen onder de 60 m². Naast de woningen komen er multifunctionele ruimtes op de begane grond van het appartementengebouw van in totaal 230 m² bruto vloeroppervlak. In het plan zijn 68 parkeerplekken opgenomen voor de woningen en de commerciële of maatschappelijke ruimtes.

Arons & Gelauff architecten uit Amsterdam heeft de woningen en het appartementengebouw ontworpen.

Planning

Eind 2024 gaan de woningen in de verkoop en naar verwachting start Heijmans in 2025 met de bouw. Het doel is om de woningen op te leveren in 2026.