Gaming-bedrijven nieuwe spelers op de vastgoedmarkt

De groei van de gaming-sector voor een substantiële en specifieke vraag naar vastgoed.

Het onderzoeksrapport van Savills Spotlight: Gaming – a new player on the real estate market concludeert dit uit het groeiende aantal vastgoedgebruikers binnen de markt en een toename aan opgenomen vloeroppervlakte.

De vraag naar vastgoed komt vanuit verschillende typen gebruikers binnen de gaming-sector. Zo zoeken de ontwikkelaars van games met name naar kantoorruimte, de vraag naar retailruimte komt vanuit de gamewinkels, en gamehallen en e-sports nemen vooral leisure-ruimte op. Ook zoeken gebruikers steeds vaker locaties waarin ze verschillende functies kunnen faciliteren.

De Nederlandse game-industrie is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Terwijl deze in 2014 een omzet genereerde van € 639 mln, is dat in 2019 al boven de € 1 mrd uitgekomen (bron: PWC), een groei van maar liefst 56%. Niet alleen het aantal gamers groeide in Nederland, maar ook het aantal banen in de game-industrie. In 2015–2018 nam het aantal banen in deze sector jaarlijks met 10% toe (bron: Dutch Game Garden). Deze groei hield gelijke tred met de groei van de jaarlijkse totale omzet.

Naar verwachting zal de groei van de gaming-industrie zich wereldwijd voortzetten. De verwachte omzetgroei in Nederland tussen 2020 en 2023 is 10%, wat 400–500 extra banen zal opleveren.

Jordy Kleemans, hoofd Research & Consultancy bij Savills in Nederland: ‘In het verleden werden games vooral vanuit de huiskamer gespeeld. Dit is echter al lang niet meer het geval. Dit komt doordat de sociale component binnen gaming alsmaar groter is geworden. Gamers willen elkaar ontmoeten. Hierdoor zorgt de gaming-industrie voor een steeds grotere, maar ook specifiekere vraag naar vastgoed, op goed bereikbare locaties van substantiële omvang. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld e-sports arena’s, maar door de groei van de sector verwacht Savills dat ook het aantal arcadehallen en concept-stores zal blijven toenemen.’

Savills verwacht in Nederland een verdere clustering van functies zoals een ‘experience store’, een e-sports arena en de aanwezigheid van een ontwikkelaar of opleidingsinstituut op één locatie. Dergelijke clusters komen internationaal ook sterk op. Deze mix van functies ligt in lijn met de huidige vastgoed trend waarbij ‘working, leisure and living’ op dezelfde locatie centraal staan.

IJsbrand Brunger, hoofd Leasing Amsterdam bij Savills in Nederland: ‘Het vraagprofiel vanuit de gaming-industrie is specifiek. Daarnaast moet het op de gewenste locaties, met een goede bereikbaarheid in binnensteden, concurreren met andere functies. Het vinden van de ideale plek is hiermee nog niet zo makkelijk. Hierdoor ontstaan ook kansen; met name voor beleggers in de binnenstad die (in de toekomst gaan) kampen met leegstand, door de gevolgen van corona op het Nederlandse winkellandschap. Als een gaming-cluster op een dergelijke locatie gefaciliteerd kan worden, kan dit een veelbelovende huurder opleveren voor de toekomst.’